Sau một thời gian sử dụng do lỗi khi lắp đặt một số van khóa bị dò nước ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.Một số hình ảnh sử lý dò nước hệ thống PCCC.

z3083426347255 bc59e0a652eb73e40e86d60378cb64d6

z3083426393991 15dc295eeda111a02ef23d4d606c40db

z3083426331917 dc5fe6881768f9231794d9a48169c4b4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0904157725