Khi lắp bộ cảnh báo cháy nhanh vào đường tín hiệu của tủ báo cháy làm lỗi không nhận toàn bộ Card loop, hỏng thẻ nhớ tủ trung tâm.

Do đó phải đổ lại dữ liệu và cài lại phần mềm tủ trung tâm, card nguồn, card loop.

Kiểm tra test lại tín hiệu hệ thống.

Vì vậy việc lắp bộ cảnh báo cháy nhanh phải rất cẩn trọng không dẫn tới lỗi hoặc hỏng toàn bộ tủ báo cháy.

Hình ảnh tham khảo:

z4715951690621 3d03ca757522b130c624b09f03a6f4b1

z4683301264239 0081c07db8f386eb36d40957225d2b3a

z4808524746224 c09d9c8f026e59cc7393437de073b035

z4829619958970 20a2a24b353a96adbcceb7a137a9dcea

IMG 20221224 192808

 

TỔNG ĐÀI0904157725