Qua công việc bảo dưỡng hệ thống điện hạ thế mình hài lòng.Cảm ơn vì sự hợp tác.

One thought on “Trần Văn Thành Công ty SD Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TỔNG ĐÀI0904157725